Škola zdravog kuhanja – Sarajevo Food Dictionary

Škola zdravog kuhanja

Škola zdravog kuhanja
Raw Cooking School
Osnove u pripremi sirove hrane

Vremenski period: 25.09.2019. – 04.12.2019.
3 Modula za 3 mjeseca

Teme Modula
I Modul: Superfood
II Modul: Snaga zelenog
III Modul: Bezgrešne slastice

Svaki Modul podrazumijeva 3 časa/susreta mjesečno, svaki čas u trajanju od 2h (19:00h-21:00h)

Opća shema časova po Modulu:

Uvod u mjesečni modul kroz većeru od 4 slijeda na kojoj će biti prezentovana tematska cjelina koja će se obrađivati tokom naredna 2 susreta Modula (dodjela materijala za školu, preporuka literature, zadaća do narednog susreta, priprema pitanja za gosta predavača za naredni susret)

Predavanja na temu prvog Modula od strane nutricioniste gospođe Amele Ivković O’Reilly Člana udruženja nutricionista Irske, Člana udruženja nutricionista Velike Britanije i Člana kraljevskog medicinskog udruženja Velike Britanije (Q&A, diskusija na temu prethodne zadaće, dodjela zadaće od strane predavača, pića za vrijeme predavanja)

Prezentacija i degustacija zadaće od strane polaznika Škole (prezentacija 2 jela iz programa od strane polaznika, razmjena mišljenja učesnika, Q&A, demonstracija 2 jela od strane predavača, piće za vrijeme predavanja, zadaća i kratki uvod u naredni Modul)

Svećana zakuska nakon zadnjeg Modula za uručivanje diploma o završenoj prvoj Školi zdravog kuhanja (Raw Cooking School) by Sarajevo Food Dictionary u saradnji sa Zdravo.

Cijena Škole zdravog kuhanja : 600 KM
Za avansne uplate: 550 KM
Način uplate učešća: 200 KM pri upisu / 200 KM po završetku prvog Modula / 200 KM po završetku drugog Modula
Uplate polaznici vrše lično u Zdravo

Za više informacija o samoj Školi pozovite +387 61 622 605 ili pošaljite svoj upit na info@sfd.ba

Minimalni broj polaznika: 10
Maksimalni broj polaznika: 25

Prijave se primaju najkasnije do: 22.09. do 22:00h


author
Piše: SFD
Let’s get social

© 2017 - 2020. Sarajevo Food Dictionary

X