Sarajevo Food Dictionary

Osjetljive stvari koje uključuju skoro svu populaciju planete, poput različitih pandemija, automatski uključuju i širenje dezinformacija. Zbog toga, u nastavku donosimo odgovore na neka od najčešćih pitanja koje muče ljude, a koja imaju veze sa kuhinjom, spremanjem namirnica, odlaganjem namirnica i slično.

  1. Čime prati ruke i šta je najefikasnije? 

Virusi su građeni od dvije osnovne gradivne jedinice: proteinskog omotača i ribonukleinske kiseline-RNK. Neki virusi posjeduju i lipidni omotač, građen od glikoproteina (ugljikohidrati+proteini), a upravo taj omotač omogućava virusima prodiranje i ulazak u ćeliju domaćina. Cilj svake metode namijenjene zaštiti virusa jeste „uništiti“ njegove omotače, što će, na koncu, rezultirati i uništenjem samog virusa i zaustavljanjem prodiranja i djelovanja u ćelije (potencijalnog) domaćina. Sapun rastvara masti – rijetke su osobe koje ne znaju za ovo (pod uslovom da su makar jednom u životu oprale suđe :), a pošto SARS-CoV-2/COVID-19 posjeduje lipidni omotač, pranje ruku sapunom, uglavnom tečnim, jer je obični soap bar, često, leglo različitih bakterija (ne želite u doba Korone dobiti i kakvu bakterijsku infekciju) dovoljna je higijenska mjera za sprječavanje zaraze.

  1. Može li hrana biti prenosnik COVID-19? 

Prema zvaničnim informacijama Evropske agencije za sigurnost hrane – virus se ne prenosi hranom. Međutim, neophodno je biti ekstremno pažljiv pri pripremanju hrane: što češće (prije, tokom i nakon pripreme jela) prati ruke, sirovu hranu termički obrađivati…

  1. Da li se virus uništava kuhanjem hrane? 

Virusi iz porodice Coronaviridae (kao i, recimo, Influenza virus A) osjetljivi su na temperaturu, i to onu koja premašuje 50 stepeni Celzija, što znači da se kuhanjem zaista i uništavaju. Pretpostavlja se da je COVID-19 zasnovan na istom principu, bez obzira što je taj virus, zapravo, mutirao i iz tog razloga su posljedice istog dosta teške.

  1. Da li virus opstaje na radnim kuhinjskim površinama? 

Prema objavljenim podacima (a mnogo ih je, i tačnih i onih manje tačnih) virus može opstati, otprilike, 49 sati na radnim površinama.

  1. O čemu treba posebno voditi računa? 

Posebnu pažnju trebamo obratiti da ne dotičemo nos, oči ili usta, posebno prilikom kupovine (dakle-nosite masku). Dobro je i nositi vlastito dezinfekciono sredstvo, ali je potrebno i što češće prati ruke. Tetrapak i plastične ambalaže bilo bi dobro prebrisati dezificijensom, krpe nakon čiščenja podova, radnih površina, obavezno otkuhati.

Voće i povrće možete „prati“ sirćetom, rastvoreno 1:1 u odnosu na vodu.

Dezinfekciono sredstvo za čišćenje radnih površina i ambalaža namirnica možete napraviti i kući, i to na sljedeći način: trećinu etanola razblažiti sa dvije trećine vode; 1 ml varikine dopuniti do 1 L vode.


© 2017 - 2020. Sarajevo Food Dictionary

X